Achtergrond

Wil je meer informatie over de theoretische achtergrond van de Startwijzer VO, klik dan hier of neem contact op met de VO-raad via startwijzer@vo-raad.nl

Ontstaan Startwijzer VO
De Startwijzer is ontwikkeld binnen het kader van het landelijke, door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gefinancierde project Begeleiding Startende Leraren. De Startwijzer is bedacht en in nauwe samenwerking met verschillende actoren in het veld door ontwikkeld door medewerkers van de leerstoelgroep Education & Learning Sciences van Wageningen University & Research (Piety Runhaar, Judith Gulikers & Renate Wesselink) en van Aeres Hogeschool Wageningen (Marjolein Wallenaar). Deze Startwijzer VO is een vertaling van de mbo-versie, waarbij de input gebruikt is van medewerkers van de VO-raad en verschillende actoren uit het vo (zoals docenten, schoolopleiders, HRM-functionarissen en directeuren).

Voor verwijzingen graag de volgende referentie gebruiken: Runhaar, P., Gulikers, J., Wesselink, R., & Wallenaar, M. (2019). Start Wijzer! Een brede blik op verbetering van inductie. In: Helms-Lorenz, M., Schellings, G., & Runhaar, P. (Eds.). Begeleiding Startende leraren. Praktijk en theorie. Antwerpen-Apeldoorn: Garant Publishers.

Beoogde effecten
De beoogde effecten van de startwijzer voor het vo zijn dat het instrument:

  • een bijdrage levert aan bewustwording over de stand van zaken van het beleid over startende leraren in het voortgezet onderwijs;
  • gesprekken over begeleiding van startende leraren op gang brengt tussen de startende lera(a)r(en), de begeleider(s) van startende leraren, de collega(’s) van startende leraren in de vaksectie, de teamleider(s), de HRM-functionaris, de schoolleider(s).
  • verschillen tussen vaksecties/teams/locaties inzichtelijk en bespreekbaar maakt;
  • handvatten biedt voor VO-scholen om concrete actieplannen op te stellen voor verbetering van begeleiding van starters, zowel op de werkvloer als in het HRM-beleid;
  • uitwisseling van goede voorbeelden binnen en tussen scholen bevordert.