Achtergrond

Wil je meer informatie over de theoretische achtergrond van de Startwijzer VO, klik dan hier of neem contact op met de VO-raad via startwijzer@vo-raad.nl

Ontstaan Startwijzer VO
De VO-raad wil VO-scholen ondersteunen bij het behouden en begeleiden van startende leraren. Onderzoekers en docenten van de leerstoelgroep Educatie en competentiestudies van de Wageningen Universiteit en de lerarenopleiding Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas Wageningen | Vilentum hogeschool) hebben in het kader van het project Begeleiding Startende Leraren gewerkt aan een Startwijzer voor het mbo. De Startwijzer werd enerzijds ontwikkeld op basis van input van verschillende actoren uit mbo-scholen. Die input werd op verschillende manieren verzameld: via (groeps)interviews, vragenlijsten, case studies en documentenanalyses. Anderzijds werd gebruikgemaakt van wetenschappelijke literatuur, te weten literatuur over inductie en over human resources management. Deze Startwijzer VO is een vertaling van de mbo-versie, waarbij de input gebruikt is van medewerkers van de VO-raad en verschillende actoren uit het vo (zoals docenten, schoolopleiders, HRM-functionarissen en directeuren).

Beoogde effecten
De beoogde effecten van de startwijzer voor het vo zijn dat het instrument:

  • een bijdrage levert aan bewustwording over de stand van zaken van het beleid over startende leraren in het voortgezet onderwijs;
  • gesprekken over begeleiding van startende leraren op gang brengt tussen de startende lera(a)r(en), de begeleider(s) van startende leraren, de collega(’s) van startende leraren in de vaksectie, de teamleider(s), de HRM-functionaris, de schoolleider(s).
  • verschillen tussen vaksecties/teams/locaties inzichtelijk en bespreekbaar maakt;
  • handvatten biedt voor VO-scholen om concrete actieplannen op te stellen voor verbetering van begeleiding van starters, zowel op de werkvloer als in het HRM-beleid;
  • uitwisseling van goede voorbeelden binnen en tussen scholen bevordert.