Disclaimer & privacy

De ingevulde gegevens worden conform Privacywetgeving behandeld en zijn niet herleidbaar tot op de persoon. De gegevens worden door de opdrachtgever en eigenaar, de VO-raad, enkel verstrekt aan de ontwerpers (Aeres Hogeschool Wageningen en Wageningen Universiteit) ten behoeve van onderzoeksdoeleinden waarbij landelijke tendensen in kaart worden gebracht die niet herleidbaar zijn op schoolniveau.

Daarnaast worden gegevens ontsloten aan scholen op het niveau van hun eigen school afgezet tegen landelijke cijfers en evenmin herleidbaar zijn op persoonsniveau. Degene binnen de school met een admin-account krijgt toegang tot deze gemiddelden en tekent hiervoor een gebruikersovereenkomst. Na het invullen zijn de eigen resultaten te zien afgezet tegen het landelijk gemiddelde van andere scholen die de Startwijzer VO hebben ingevuld.

Eigenaarschap
De rapportages die gegenereerd worden uit de Startwijzer VO zijn eigendom van de school. De data zijn van de ontwerpers (Aeres Hogeschool Wageningen en Wageningen Universiteit), die ze inzet in het kader van de benchmark. Iedere deelnemende school krijgt de eigen resultaten te zien, afgezet tegen de antwoorden van de andere scholen die de Startwijzer VO hebben ingevuld. De gegevens per school worden volledig volgens de privacyregels verwerkt. Het is niet te achterhalen welke data van welke instelling afkomstig zijn. In de toekomst kan het zo zijn dat data gebruikt worden voor onderzoek om landelijke tendensen in kaart te brengen, zonder dat daar instelling specifieke gegevens uit te herleiden zijn.