Velden met een * zijn verplicht.


Met het invullen van de Startwijzer geef ik toestemming voor het gebruik van mijn gegevens zoals ingevuld in de Startwijzer. Deze gegevens worden in opdracht van de VO Raad verzameld en zullen als volgt worden verwerkt:

a) in een school specifieke analyse, waarin de gegeven antwoorden per rol worden vergeleken met de antwoorden van de andere rollen, en waarbij de antwoorden van de school worden vergeleken met de landelijke scores van de andere deelnemende scholen

b) in een landelijke analyse waarin de antwoorden per rol van alle deelnemende scholen met elkaar worden vergeleken.


Voor het verwerken van uw gegevens schakelt de VO Raad verwerkers in, zoals softwareleveranciers en beveiligingsbedrijven, die uw persoonsgegevens verwerken. Ook worden uw gegevens geanonimiseerd gedeeld met WUR en Aeres Hogeschool Wageningen voor onderzoeksdoeleinden. Uw gegevens zullen conform de geldende Privacywetgeving worden behandeld.